About the Post

Author Information

Video: Jungfrau

Video: Maailmatuntud BASE-hüppaja Valery Rozov tegi seda jälle. Exiti kõrgus – 4050 m, kõrguse vahe exitist maandumisplatsini – 3250 m, vabalangemise aeg – 3 minutit!

Видео: Всемирно известный бейсджампер Валерий Розов снова сделал это. Точка прыжка – 4050 м. Перепад высоты – 3250 м. Время свободного падения – 3 минуты!

Video: World-known basejumper Valery Rozov did it again. Exit point – 4050 m, altitude to landing zone – 3250 m, freefall time – 3 minutes!

Tags: , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply