About the Post

Author Information

Tallinna Teletorn

Eile sai hüpatud Tallinna Teletornist. Hüppajad: Ekstremist, Miikka, Igors, Sass III, Sergo. Vaatamata väikesele õnnetusele kõik lõppes hästi. Suured tänud Teletorni juhatusele, Ekstremistile personaalselt, suurepärase ilmale ja mõistliku kasvuhoone omanikule.

Вчера прыгали с Таллинской Телебашни. Участники: Ekstremist, Miikka, Igors, Sass III, Sergo. Не смотря на маленький инцидент, всё прошло хорошо. Большая благодарность руководству Таллинской Телебашни, Эсктремисту персонально, прекрасной погоде и понимающему владельцу теплицы.

Yesterday was some BASE jumping from Tallinn TV Tower. Performers: Ekstremist, Miikka, Igors, Sass III, Sergo. No worries about a small incident – all went well at the end. Big thanx to Tallinn TV Tower boardmembers, Ekstremist personally, a beautiful weather and to an owner of a small greenhouse.

Tags: , , , , , , ,

One Response to “Tallinna Teletorn”

  1. Rauno #

    Tubli töö poisid! 🙂

    28. Jul 2011 at 08:46 Vasta

Leave a Reply