Mõned meie videod

Mis on Eesti BASE Assotsiatsioon?

Eesti BASE Assotsiatsioon on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärgiks on BASE spordi arendamine ja populariseerimine Eestis ning demoürituse korraldamine. Meie meeskond on väike grupp inimesi, keda ühendab üks kirg – BASE hüpped. Kõik meeskonna liikmed on kogenud langevarjurid, instruktorid (sh tandem-meister, tuuletunneli instruktor, wingsuidi instruktor) ja kõige suurema hüppekogemusega BASE-hüppajad Eestis. Oleme osalenud 2013. aastal BASE Maailmameistrivõistlustel Istanbulis ning edukalt läbi viinud mitu rahvusvahelist BASE projekti.

Эстонская Ассоциация Бейсджампинга это некоммерческая организация, чья цель популяризация и развитие дисциплины бейсджампинга в Эстонии и организация демомероприятий. Наша команда это небольшая группа людей, объединённых одной страстью – BASE прыжками. Все члены команды являются опытными парашютистами, инструкторами (в том числе тандем-инструктор, инструктор в аэродинамической трубе, вингсьют-инструктор) и активными бейсджамперами с самым большим опытом прыжков в Эстонии. Мы принимали участие в Чемпионате Мира по Бейсджампингу, проходившем в Стамбуле в 2013-ом году, а также удачно провели несколько международных бейс-проектов.

Estonian BASE Association is a noncommercial union, which goal is promotion of BASE jumping sport and organizing demo events in Estonia. Our team is a small group of people, who are united by one passion – BASE jumping. All team members are experienced skydivers, instructors (including tandem instructor, wind tunnel instructor, wingsuit instructor) and most experienced active basejumpers in Estonia. We participated in 2013 BASE World Cup Competition in Istanbul and successfully accomplished several international BASE projects.